Bouppteckningar i Ronneby Kommuns Centralarkiv

De flesta av bouppteckningarna ingår i en akt, vilken exempelvis kan bestå av testamenten, korrespondens och verifikationer. Vid beställning av kopior vänligen ange ur vilket arkiv samt vems bouppteckning som åsyftas.

 

Arkiv; Sakförare O. Andersson, serie FI:1 (i den ordning de är bundna).

1889-02-08 BOU efter handlanden Carl Olsson i Karlskrona, d. 1888-11-22. Sterbhusdeltagare; Fader Ola Månsson i Ronneby och syskonen handlanden Sven Olsson i Ronneby, Maria Olsson gift med stationsföreståndaren Frans Oscar Magnusson i Vekerum och Carin Olsson i Stockholm.

 

1898-06-14 BOU efter makarna hemmansägaren Håkan Bengtsson i Hasselstad och hustru Anna Bengtsson. Flyttande av aktiebrev till sonen Håkan Håkansson i Hasselstad.

 

1889 eller 1888-12-20 Medelstads härads utslag. Anders Johansson, Fabian Boman, Jöns Hansson, Olof Carlsson, Mattis Mattisson, Carl Olof Mattisson, Maria Mattisson, Carolina Mattisson och Anna Mattisson kärarhusägare Håkan Svensson i Kallinge, hemmansägare Nils Andersson i Skillinge och båtsman Carl Tulpan i Jemsunda, alla arvingar efter avlidne torparen Hans Ingelsson i Bakareboda. Tvist angående kvarlåtenskapen.

 

1889-09-12 Testamente av numera avlidna hustrun Karin Håkansdotter i Bergsmåla, vilket är upprättat tre dagar före hennes död, make Sven Nilsson,   

 

1894-04-26 BOU efter Hustru Carolina Carlsson i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Maken tapetserare J. Carlsson i Ronneby, sönerna Henrik Wilhelm och Carl Emil, döttrarna Anna Theresia, Elisabeth, Ellen Carolina, Nanny Christina och Irma Birgitta Wiktoria.

 

1893-07-20 Konkurs BOU efter lantbrukare Per Petersson i 5/32 mtl Södra Eringsboda. Konkursbodeltagare; Hustru Agnes Petersson.

 

1894-03-10 Konkurs BOU efter fanjunkare Axel H. Lütz å Ronneby Snäckegård 119. Konkursbodeltagare; Hustru Lilly Octavia Elisabeth Trovall. Lütz moder änkefru Benedicta Lütz i Karlskrona.

 

1892-04-28 BOU efter hustru Cecilia Sandström 59 år. Sterbhusdeltagare; Make husägare Sven Sandström i Ronneby, sonen Oscar Wilhelm i Sankt Paul i Nord Amerikas förenade stater, dottern Ingrid Maria i Ronneby, båda barnen myndiga.

 

1894-10-10 Utredning och skifte efter lantbrukaren Axel Victor Davidsson i Ronneby Bräknegården död 1892-08-02, 35 år. Sterbhusdeltagare; Änkan Kerstin Davidsson född Petersson, dottern Agda Maria f. 1892-05-10.

 

1889-01-06 Arvsskifte efter hustru Johanna Persdotter i Nr. 2 Ettebro. Sterbhusdeltagare; Änklingen Håkan Jönsson, myndig dotter Alfrida, de omyndigas förmyndare Anders Svensson i Kartaby.

 

1895-12-21 Utdrag ur Medelsta härads dombok. Arbetare Abram (?) Jönsson i Kalleberga kärar hemmansägare Anders Månsson i Kalleberga angående undantagsförmåner till nu avlidna änkan Anna Maria Lindström i Kalleberga. 

 

1896-01-14 BOU efter skolläraren J. Lindbladh i Boasjö, gift med Mathilda. Angående uttagande av fordringar ur sterbhuset.

 

Arkiv; Sakförare O. Andersson, serie FI:2 bunt II (i den ordning de är bundna).

1854-01-03 BOU efter skomakaren och borgaren Sven Erik Rulin i Ronneby 44 år. Sterbhusdeltagare; Änkan Kerstin Andersdotter, dottern Johanna Gustava, f. 1848-10-08.

 

1901-09-10 BOU efter förre hemmansägaren August Svensson Winberg och hustrun Hanna Månsdotter i Västra Kroken.

 

1896-06-11 BOU efter privatläkaren Olof Sjölin 64 år, mantalsskriven i Vislanda, boende i Snäckegården Ronneby. Sterbhusdeltagare; Änkan Nilla Håkansson i Vislanda, dottern Ida Sofia Thörn i Helsingborg.

 

Arkiv; Sakförare O. Andersson, serie FI:2 bunt III (i den ordning de är bundna).

1900-07-05 BOU efter lantbrukaren Berndt Svensson i Guö, Sterbhusdeltagare; Broder Mattis i Guö, syster Ellen i Guö och syster Josephina i Guö.

 

Arkiv; Trädgårdsmästare Ahlborg, serie AI:1.

1912-06-25 BOU efter fru Mathilda Ahlborg i Ronneby (tomt XIII, kv 33), 63 år, 2 månader och 16 dagar. Sterbhusdeltagare; Änkling Gustaf Ahlborg, dottern Anna och sonen Gustaf Hartvig, båda myndiga.

 

Arkiv; Ronneby Köping, köpingsnämnden, verifikationer, serie G III:2 (i den ordning de är bundna).

1853-09-16 BOU efter änkefru Marna Oliva Isberg, född Söderberg, i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Helbroder gårdman Karl Andersson i Sörby, helsystern änkan Anna Andersdotter i Björketorp samt halvsystern på mödernet änkan Kerstin Jönsdotter i Ronneby. Den avlidnas fosterdotter Thilda Andersdotter.

 

1772-03-23 Utdrag av testamente efter handelsman Peter Henrik Lagström i Ronneby.

 

Arkiv; Öljehults kommun, Kommunalstämman, ink handlingar, serie EI:1.

1900-12-19 BOU efter gårdmannen Anders Bengtsson 70 år i Stengölsmåla. Sterbhusdeltagare; Nuvarande änkan Kerstin Jonasdotter, avliden son i föregående äktenskap Carl Johan Andersson, sonens fem barn, döttrarna Gerda Otilia och Nancy Alfrida.

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:1.

1914-09-22 (utkast) BOU efter förre kronolänsmannen Otto Ludvig Holst i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Änkan Sigrid Hildegard, f. Holmström, tidigare gift med Ida, f. Holmström – hennes barn Lars Otto Johan, Otto Leonard doktor i Eastbourne och Leonard köpman i Kanada.

 

1927-08-21 BOU efter änkefru Mathilda Kristensson, f. Hellberg i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Dottern Hulda, sonen John i Stamford Amerika, avlidna dottern Frida Håkansson gift med förre handlanden Elias Håkansson i Påtorp och deras 3 barn (varav ett barn är avlidet), avlidna dottern Maria Sjöblom gift med förre godsägaren Julius Sjöblom i Bräkne-Hoby och deras 5 barn, dottern Edla Bergqvist gift med förrådsförvaltaren Axel Bergqvist. 

 

1888-10-16 BOU efter möbelhandlare Lars Olsson i Ronneby, konkurs.

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:2.

1927-11-03 BOU efter målaremästaren Rudolf Reinhold Mattsson, Masagården Ronneby, född 1893-08-17. Sterbhusdeltagare; Änkan Anna Mattsson och barnen Frits Olle, Gunnar Reinhold, Sonja May-Britt och Boris Lennart.

 

1928-11-26 BOU efter hushållerskan Beata Matilda Olsson i nr 73 kvarteret 23 i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Systern Julia Charlotta Olsson i Rygland Nykirke Norge, avlidna systern Augusta Elisabet Focks barn bankbokhållare Bror Karl Fock i Vänersborg och förre handlanden Sven Rickard Fock i Vänersborg.

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:3.

1920-12-11/18 BOU efter verkmästaren Axel Fredrik Adam Ekström i Ronneby, f. 1871-04-21. Sterbhusdeltagare; Änkan Hanna Ekström, f. Persson, syskonen änkefru Anna Waldenström Statens Folkskoleseminarium Stockholm och snickaren Fritz Ekström i Stockholm.

 

1930-02-19 Arvsskifte efter bagaremästaren Leonard Westergren i Ronneby, f. 1895-06-18, d. 1929-04-04. Sterbhusdeltagare; Änkan Alma Helfrida Westergren, f. Johansson, barnen Margit Viola, Elin Elsie Margareta, Bengt Lennart och Sture Ingvar.

 

1930-04-25 BOU efter Fredrika Andersdotter i Gudmundstorp Vesene socken. Sterbhusdeltagare; 1) Avlidne brodern Gustaf Sjöbergs barn Axel, Karl och Elisabeth gift med Karl Andersson i Lindås. 2) Avlidne brodern Kasper Anderssons barn Sven, Axel, Carl, Merta Olsson gift med Karl Olsson i Partille, Hildur gift med Sanfrid Johansson i Göteborg och Ellen Andersson i Smedstorp. 3) Systern Malrina gift med Frans Andersson i Ljung. 4) Brodern Klas Emil Andersson i okänd ort.

 

1929-06-12 BOU efter änkefru Johanna Lenander, f. Andersdotter, f. 1847-01-21. Sterbhusdeltagare; Okända bröder, okända till namn, antal och vistelseort.

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:4.

1931-07-08 BOU efter jordbruksarbetaren Peter Ferdinand Johansson i Östra Kroken, f. 1890-11-06, dödförklarad 1930-11-24 enligt Medelstads härad särskilda domboken nr 84. Sterbhusdeltagare; Brodern farmaren Ture Johansson i Montana USA, brodern hemmansägaren Fridolf Johansson i Urshult Froaryd Rösmåla, brodern hemmanägaren Olof Johansson i Vekerum, brodern hemmansägaren Karl Johansson i S. Össjö Skånes Fagerhult.

 

1931-09-08 BOU efter järnhandlanden Ernst Filip Berggren, f. 1871-04-01. Sterbhusdeltagare; Änkan Matilda Berggren, f. Johansson, barnen stenografen Ann-Margret i Stockholm, Inga Maria, Ernst Gunnar och Elsa Matilda.

 

1931-03-20 BOU efter doktorinnan Anna Maria Elisabet Grönvall i Ellegården Ronneby stad, f. 1857-07-17. Sterbhusdeltagare; Maken förre regementsläkaren Johan Theodor Grönvall, barnen sjuksköterskan Karin Johanna Grönvall i Flen, fru Ellen Maria Eason gift med ingenjören Alec B. Eason Lakeside Road London, fröken Hilda Julia Lovisa (Lisa) Grönvall i Ronneby.

 

1931-02-19 BOU efter redaktören Lars Axel Viktor Dahlgren i Ronneby, f. 1862-10-26. Sterbhusdeltagare; Makan Lydia Amanda Dahlgren, f. Sewerin, barnen Svea Mandis Eleonora gift med e o hovrättsnotarien Hakon Fallenius i Stockholm, Greta Signe Axelina änka efter framlidne veterinären Åke Ohlsson i Tollarp och försäkringsinspektören Lars Gösta Severin Dahlgren i Stockholm.

 

1933-01-16 Arvsskifte efter målaren Karl Håkansson i Ågården 15 Ronneby stad, f. 1871-07-16, d. 1930-12-09 (se 1930-01-15 och 1930-02-01 nedan). Sterbhusdeltagare; systern Maria Johansson i Sande bei Bergesdorf Tyskland, systern Hilda Kristiansson St. Klingsbo St. Skedevi.

 

1930-01-15 Arvsskifte efter ogifta Ida Matilda Andersdotter i Edestad, f. 1868-04-25, d. 1929-05-16. Sterbhusdeltagare; Systern Cecilia Håkansson, f. Andersdotter gift sedan 1894 med målaren Carl Håkansson (se 1933-01-16 ovan).

 

1930-02-01 BOU efter hustrun Cecilia Håkansdotter (se 1930-01-15 och 1933-01-16 ovan) i Ågården 15 Ronneby, f. 1872-05-14, d. 1929-12-20. Sterbhusdeltagare; Maken målaren Karl Håkansson.

 

1928-11-26 Brev från Svenska Generalkonsulatet i Montreal; Svenskfödde Charles Carlsson avlider i Queens Hotel Fernie B. C. Den avlidne var anställd som bärare under cirka 20 år på nämnda hotel. Inga upplysningar om födelseplats eller släktingar. Charles blev amerikansk medborgare 1902-07-21 och medborgare i Ramsey County Minnesota. Charles lär ha sagt till hotelvärden att han hade en syster i Chicago, och en annan gång nämnde Charles att han härstammade från Småland. 1908 skickade Charles pengar till Mr Geron Carlsson i Bredåkra Tingsryds järnväg Ronneby. I en korrespondens mellan stadsfiskal Norrman i Ronneby och pastorsämbetet i Tingsås framkommer följande; Carl Herman Carlsson, f. 1862-12-31 i Elserås Tingsås socken. Gift med Carolina Matilda Carlsson i Ronneby. I äktenskapet finns bland andra barnet Geron Carlsson. Makarna Carlsson flyttade från Södra Sandsjö 1904-10-03. Makarna Carlsson gifta 1888. Noteras bör att hustrun inte känner till sin mans födelsetid.     

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:5.

1932. Olof Månsson död i Spokane Washington. Sterbhusdeltagare; Systern avlidna Matilda Johansson i Ellegården Ronneby hennes dotter Ebba och brodern Håkan Månsson i Långgölsmåla Backaryd.

 

1932-07-29 BOU utkast efter körsnären Arvid Lindell i Ronneby, f. 1885-10-11.    

 

1928-06-07 BOU efter hustru Matilda Ternström, f. Jönsson 1858-10-19. Sterbhusdeltagare; Änklingen Peter Andersson Ternström, barnen Ellen Emmy Viktoria gift med farmare Erik Jonson på okänd ort i Amerika, Ebba Henrietta gift med valsverksarbetaren Fritz Hilmer Wennman i Österby Bruk, Erik Waldemar Rosander gift med Nanny Inez Matilda.

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:6.

1935-08-27 BOU efter änkefru Maria Hasselbohm, f. Ingemansson 1863-10-16, boende på Kungsgatan 25 i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Styvdottern Nanny gift med torpedmästaren Axel Uggla i Karlskrona, styvdottern Beda gift med stationsinspektor Henning Widbäck i Tingsryd.

 

1934-11-12 BOU efter änkefru Sissa Jacobsson, f. 1853-05-07 (änka efter husägare Johan Jacobsson enligt testamente). Boende i kvarteret 78 Asken i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Brodern hemmansägaren August Olsson i Långehall, brodern stenhuggeriförmannen Ernst Olsson i Risanäs, brodern förre fabriksarbetaren Alfred Olsson i Ellegården Ronneby.

 

1934-01-27 BOU efter änkefru Gustava Johansson, f. 1855-12-20. Boende i kvarteret nr 18 i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Sonen köpman Per Algott i Ronneby, fru Anna Svedlund i Stockholm, avlidna dottern Hulda Hedbergs son studeranden Reinhold Hedberg i Stockholm.

 

1935-02-06 BOU efter köpmannen Eric Gunnar Petersson från fastigheten nr 6 i kvarteret nr 51 i Ronneby, f. 1901-07-04. Sterbhusdeltagare; Makan Ebba Karin Ragnhild Petersson, f. Magnusson, dottern Ulla Barbro, f. 1931.

 

1933-02-23 Avlider stenarbetaren Jöns Nilsson i Persborg Ronneby, f. 1844-05-10. Sterbhusdeltagare; Helbrodern Erik Nilsson å okänd ort, halvbrodern arbetaren Sven Nilsson i Strand Vanneberga, halvbrodern lantbrukaren Anders Nilsson i Nyme Bäckaskog.

 

Arkiv; Stadsfiskalerna Rooth & Norman, serie F1:7.

1941-10-17 BOU efter fru Lilly Sofia Malmström i Ronneby, f. 1888-06-22. Sterbhusdeltagare; Maken bankdirektören Axel Malmström, dottern fru Ann-Sofi Braham gift med köpmannen Raymond Braham Birmingham England, dottern Ingeborg Rosenqvist gift med hovrättsfiskalen Gustaf Rosenqvist i Malmö.

 

1943-05-19 BOU efter konditor Oscar Lindell, f. 1882-12-11, boende i kvarter 15 Olof nr 4 i Ronneby. Sterbhusdeltagare; Hustrun Ellen Matilda Elisabet Lindell, f. Johansson, dottern Astrid Margareta Elisabet och sonen Tage Oscar Fredrik.

 

1940-10-25 BOU efter spannmålsinspektor Mårten Petersson (Martin Lundkvist) i Hennepin Minnesota, f. 1878-02-05 i Värmanshult Backaryd socken. Sterbhusdeltagare; Brodern Alfred Petersson i Skörje, systern Mathilda Svensson i Holbeck Danmark, avlidne brodern Axel Lundkvists i Amerika vistandes barn, vilkas namn och antal är okända, avlidne brodern August Peterssons barn lantbrukaren Per Petersson i Värmanshult och fröken Signe Elisabet Petersson i Stockholm.

 

1943-02-12 Arvsskifte efter lantmäteritekniska biträdet Axel Johannes Svensson i Ronneby, f. 1894-03-31, d. 1941-01-31. Sterbhusdeltagare; Hustrun Greta Andrea Svensson, f. Carlsson och sonen Roland, f. 1938.

 

1946-02-19 BOU efter änkefru Ida Ottosson Långgatan 25 i Ronneby, f. 1875-05-26. Sterbhusdeltagare; Brodern Karl August Johnsson å okänd ort i Amerika, brodern pensionären Mauritz Johnsson i Bräkne-Hoby, systern fröken Maria Johnsson i Ronneby, systern fru Selma Lundin i Rödaled, avlidne brodern Otto Johnssons i Borås dotter fru Ella Elmgren, avlidne brodern August Wilhelm Johnssons barn fru Lisa Jönsson i Karlshamn och sjuksköterskan Tekla Johnsson i Lund.

 

1945-09-20 BOU efter förre överläraren rektor Jonas Gustav Berglund boende i kvarteret 76 Örnen nr 4 i Ronneby, f. 1883-01-12. Sterbhusdeltagare; Makan Martha Berglund, f. Lagerquist, sonen fil mag Inge Gustav Berglund i Lund och röntgensköterskan Brita Berglund i Karlshamn.

 

1938-08-15 BOU efter änkan Cecilia Samsson, f. Karlsson 1857-02-18. Sterbhusdeltagare; Fru Selma Månsson gift med trädgårdsmästare Nils Månsson i Kallinge, Alma Pålsson i Ronneby, Olga Samsson i Kallinge, Jenny Andersson gift med fabriksarbetare August Andersson i Kallinge.

 

1937-07-10 BOU efter prosten med mera Hans Hilder i Ronneby, f. 1852-02-05. Sterbhusdeltagare; Sonen kapten Anton Hans Augustinus Hilder i Stockholm, dottern Ebba Augusta Helerine gift med banktjänsteman Folke Altvik i Ronneby och dottern fröken Blenda Augusta Maria Hilder i Ronneby.

 

1937-07-30 BOU efter köpman Karl Johan Edvin Gummesson i Ronneby, f. 1900-10-07. Sterbhusdeltagare; Änkan Svea Teresia Gummesson, f. Nilsson, dottern Mona Ulla-Britt och sonen Kaj Lennart Ingemar.

 

Arkiv; Donationsbrev.

1955-02-21 BOU efter förre hemmansägaren Otto Johan Andersson, f. 1869-08-15, mantalsskriven i Bäckdala 1:1 Listerby. Sterbhusdeltagare; Änkan Blenda Andersson i Rolstorp, sonen landsfiskalen Håkan Ottosson i Halmstad (gift med Gunhild, f. Österberg), dottern fru Ingeborg Pettersson i Rolstorp (gift med lantbrukare Ivar Pettersson). Änkan avliden 1955-02-13.

 

1950-11-23 BOU efter fröken Elvira Olsson i Hoby nr 1. Död 1950-10-16. Sterbhusdeltagare; Avlidne brodern Otto Olssons i Hakarp efterlämnade barn; Fru Anna Ågårdh i Bräkne-Hoby, fru Adéle Brunberg i Tving, hovrättsnotarie Ola Olsson i Hakarp. Avlidne brodern Victor Emanuel Olssons i San Fransisco efterlämnade barn; Mrs Elvira Betzner i Alameda California, mrs Madelyn Fick Tyrrel i Hayward California, mrs Evelyn Kusnick å okänd ort USA, mr Einar Olsson i Alameda California, mrs Alice Bernhardina Holmers son Chester Holmers å okänd adress, mrs Edit Margaret Whitakers barn Teodor Whitaker och John Whitaker.

 

1890-11-24 BOU efter fröken Hedvig Sofia Thorn, d. 1890-09-24, 85 år gammal. Sterbhusdeltagare; Lantbrukare Gustaf Thorn i Ryd Augerums socken, vilken är syskonbarn till den avlidna.