JORDEBOK

Philippi Jacobi 1583- Philippi Jacobi 1584

 

Bräkne härad

Asarums socken och gärde

Olof Jönsson i Asarum

Sven Åkesson i Asarum

Anders Nilsson i Asarum

Nils Jerp i Asarum

Markus Mattisson i Asarum

Per Uggla i Asarum

Olof Kruse i Asarum

Bengt Tuesson i Ingärdahej

Olof Bosson i Horsaryd

Bodtmer Matsson I Horsaryd

Josef i Långasjönäs

Nils Klassons gärde

Eskil Lauritsson på Berget

Per Nilsson på Berget

Sven på Backen

Mogens Ingemansson på Backen

Maurits Rasmusson på Backen

Sven Åkesson i Frostenstorp

Samson i Nötabråne

Åke Duss i Torarp

Sven i Helvete

Tubbaryds gärde

Nils Wib i Tubbaryd

Laurits Månsson i Tubbaryd

Hans Nilsson på Sternö

Håkan Persson på Sternö

Sven i Tranemåla

Mats Abrahamsson i Humlemåla

Henrik Holgersson i Letesmåla

Mats Hermansson i Hoka

Nils Ulf i Slänsmåla

Stilleröds gärde

Bo Nilsson i Tubbaryd

Anders Svensson i Stilleryd

Unge Nils Wib i Stilleryd

Nils Henriksson i Stilleryd

Samson Henriksson i Stilleryd

Hans Persson i Drösebo

Jös Gummesson i Askaremåla

Lille Mats i Hoka

Per Nilsson i Iremåla

Tararps gärde

Trögels Persson i Tararp

Per Åkesson i Tararp

Harald i Tostarp

Mats Kase i Tostarp

Bertil Mattisson i Tostarp

Sven Jerp i Torarp

Bodtmer Lauritsson i Torarp

Henrik Nilsson i Torarp

Simon i Susekull

Olof Knag i Öjasjömåla

Mats Påvelsson i Torarp

Ebbarps gärde

Olof Jeppsson i Hoka

Per Hermansson i Hoka

Jöns Persson i Hoka

Kaase i Ebbarp

Per Mattisson i Ebbarp

Per Simonsson i Ämneboda

Agda Christens i Hyrgylsmåla

Mats i Härnäs

Gundi i Hovmansbygd

Åke Nilsson i Långeboda

Gisel Mogensson i Elsebråne

Jeppe Persson i Strömma Mölla

Stubbegods

Mats Eriksson i Byrgylsmåla

Bengt Ebbesson i Bökemåla

Gumme Orritsen i Rumpeboda

Bengt Orritsen i Pieboda

Abraham i Kullemåla

Håkan Abrahamsson i Bengtsboda

Mats Korre i Abragylsmåla

Per Gerton i Björstorp (Påkamåla)

Pelle i Stargylsmåla (Ringamåla)

Bengt Skomakare i Hundsjömåla

Olof Gynning i Bögemåla (Gyngamåla)

Gummi på Loberget

Nils Hjulare i Gödegylsmåla (Hjularemåla)

Byrre i Dannemark

Kaje Olof Svens i Grimsmåla

Olof Knutsson i Älmtamåla

Mats i Ljungsjömåla

Sven Persson i Ysnamåla

Per Nilsson i Knaggelid

Henrik Skrubbe i Svansjömåla

Anders i Högaböke

Påvel Tull Bodekull

 

Hällaryds socken, är inte lagd i gärden

Jeppe Krok i Aplakärr

Laurits Rasmusson i Aplakärr

Olof Gerton i Kopprarp

Joen Persson i Kölja

Olof Andersson i Kvallåkra

Håkan Jönsson i Tattamåla

Erik Nilsson i Björkenäs

Eskil Eskilsson i Kroksjömåla

Mats Truedsson på Bokö

Sven Ottesson på Hallö

Simon på Stora Tärnö

Gunni Simonsson på Joggesö

Tyggi Truedsson på Ekö

Nils Ingvarsson på Bockö

Sven Skomakare i Farslycke

Bengt Svensson i Långehall

Per Nilsson i Persgärde

Nils Svensson i Skärsjörås

Per Gönning i Hönsamåla

Mats Eriksson i Metaremåla

 

Åryds socken

Törneryds gärde

Mats Nilsson i Djurtorp

Henrik Nilsson i Djurtorp

Håkan Persson i Djurtorp

Jöns Nilsson i Tockarp

Erik Jönsson i Tockarp

Per Persson i Törneryd

Jöns Persson i Törneryd

Nils Bengtsson i Halahult

Per Svensson i Törneryd

Jös Smed i Bökemåla

Märserums gärde

Olof Håkansson i Gundelstorp

Per Olsson i Hätteboda

Olof Hjulare i Märserum

Strånge Persson i Märserum

Nils Mogensson i Märserum

Mickel Olsson i Märserum

Olof Hermansson i Märserum

Joen Nilsson i Skeppaslätt

Mara gärde

Mickel Hansson i Möllan

Nils Mogensson i Rörvik

Nils Jude i Mara

Nils Jude i Mara

Olof Skomakare i Mara

Anders Persson i Mara

Nils Jude i Edstorp

Frende i Nilsson i Gundlatorp

Stubbegods

Dyr Mogensson i Åryd

Arendt på Tjärö

Per Holm på Bjärnö

Krog Svensson i Hjärtsjömåla

Jöns Lauritsson i Borvidsmåla

Hans Mauritsson i Trutensmåla

Olof Frostensson i Högahult

Nils Lassen i Öjasjömåla

Håkan Holgersson i Köpegård

 

Hoby socken och gärde

Joen Persson i Tararp

Bodel Jon Olssons i Tararp

Joen Hansson i Tararp

Nils Persson i Hoby

Hans Vind i Hoby

Mogens Jönsson i Hoby

Mogens Persson i Hoby

Hakarps gärde

Per Önnersson i Hakarp

Markus Germundsson i Hakarp

Klas Bondesson i Hakarp

Per Bondesson i Hakarp

Väby gärde

Nils Mogensson i Väby

Olof Olsson i Väby

Hans Persson i Väby

Erik Nilsson i Väby

Per Olsson i Väby

Nils Persson i Väby

Per Plage i en Fästa

Eskil Plage i Mölleskog

Mara gärde kallas Sonekulla gärde

Joen Henriksson i Biskopsmåla

Mickel Nilsson i Sonekulla

Nils Jude i Sonekulla

Bodil Jöns i Garnanäs

Joen Blach i Svalemåla

Flakaryds gärde

Per Tullesson i Kulleryd

Sigfrid Eskilsson i Ryssmåla

Nils Mogensson i Lilla Kulleryd

Lars Joensson i Flakaryd

Per Holm i Järnavik

Evaryds gärde

Eskil Stisen i Evaryd

Hans Håkansson i Evaryd

Hesse Henrik i Evaryd

Per Svensson i Evaryd

Per Börjesson i Evaryd

Hans Svensson i Evaryd

Per Bögh i Evaryd

Christen Hansson i Tokaryd

Torps gård

Bromme Persson i Torp

Mats Rasmusson i Torp

Mats Nilsson i Torp

Las Henriksson i Torp

Kristoffer Persson i Torp

Nils Knutsson i Torp

Gisel Jönsson i Torp

Hjälmsa- eller Svenstorps gärde

Jösse i Svenstorp

Anders Jörgensson i Svenstorp

Nils Truedsson i Svenstorp

Håkan Jönsson i Hjälmsa

Nils Klemedtsson i Hjälmsa

Rödinge gärde

Nils Andersson i Ryd

Hans i Öljehult

Håkan Håkansson i Öjasjömåla (Årsjömåla)

Tove Buddisen i Hålabäck

Gerton i Ryd

Pelle i Ryd

Lille Gonni i Lilla Silpinge

Håkan Olsson i Lilla Silpinge

Silpinge gärde

Sven Vindsson i Stora Silpinge

Anders Strångesson i Stora Silpinge

Per Svensson i Stora Silpinge

Anders Schartmandt i Stora Silpinge

Mats Olsson i Stora Silpinge

Nils Germundsson i Stora Silpinge

Stubbegods

Mogens Markusson i Näs

Nils Mogensson i Trofta

Tygge Bing i Hjälmseryd (Röan)

Per Håkansson i Vasakull

Nils Tousson i Trånhem

Olof Håkansson i Klingsmåla

Ingemar Olsson i Hässeldalen

Lille Turfe i Ryslemåla (Hovgården)

Per Strångesson i Strångamåla

Håkan Fals i Lilla Björkeryd

Joen Brasse i Harkniven

Jöns Sparre i Svalhult

Åke Rask i Feldesömåla (Raskamåla?)

Lille Mats i Norra Belganet

Errindt Gisel i Södra Belganet

Nils Spare i Gummagölsmåla

Gommi Smed i Humblemåla

Jöns Persson i Lindås

Nils Ris i Risansmåla

Mats Föse i Långasjömåla

Lars Stiensson (Stensson) i Lilla Årsjömåla

Per Kreng i Värmansmåla

Stien Larsson i Smedamåla

Jöns Nilsson i Fogdakärr

Olof Gerton i Frendemåla

Per Skåning i Ramsjömåla eller Risansmåla

Olof Skåning i Ramsjötorp

Mats Tousson i Dockemåla

Per Spink i Skörje

Mats Smed i Örseryd

Åke Hansson i Svartsjömåla

Lille Hans Vind i Björkeryd

Eskil i Sävsjömåla

Anders Baad i Bårabygd

Enar i Gundehej (Hejan)

Lille Olof Jönsson i Ebbamåla

 

JORDEBOK 1591-1592

Asarums socken

Asarums gärde

Olof Jönsson i Asarum

Bo Åkesson i Asarum

Anders Nilsson i Asarum

Nils Jerp i Asarum

Markus Matsson i Asarum

Peder Svensson i Asarum

Bengt i Ingärdahej

Olof i Horsaryd

Bodtmer Matsson i Horsaryd

Josef i Långasjönäs

Olof Kruse i Asarum

Sven Åkessons gärde

Eskil Lauritsson på Berget i Asarum

Peder Nilsson på Berget i Asarum

Sven Jörgensson på Backen

Mogens Ingemansson på Backen

Maurits Rasmusson på Backen

Sven Åkesson i Frostenstorp

Samson Nilsson i Nötabråne

Åke Duss i Torarp

Sven Nilsson i Helvete

Tubbaryds gärde

Nils Wib i Tubbaryd

Sven Åkesson i Tubbaryd

Hans Nilsson på Sternö

Håkan Persson på Sternö

Sven Sonesson i Tranemåla

Mats i Humlemåla

Henrik i Letesmåla

Mats i Hoka

Nils i Slänsmåla

Stilleryds gärde

Bo Wib i Tubbaryd

Anders i Stilleryd

Nils Nilsson i Stilleryd

Nils Henriksson i Stilleryd

Samson Henriksson i Stilleryd

Hans Persson i Drösebo

Mats Håkansson i Askaremåla

Mats Hermansson i Hoka

Peder Nilsson i Iremåla

Tararps gärde

Tröls Persson i Tararp

Per Åkesson i Tararp

Harald i Tostarp

Mats Nilsson i Tostarp

Bertil Mogen i Tostarp

Sven Nilsson i Torarp

Bodtmer Lauritsson i Torarp

Henrik Nilsson i Torarp

Simon Svensson i Susekull

Olof i Öjasjömåla

Mats Påvelsson i Torarp

Ebbarps gärde

Olof Jeppsson i Hoka

Åke Mogensson i Hoka

Jöns Persson i Hoka

Erik Kaas i Ebbarp

Per Matsson i Ebbarp

Per Simonsson i Ämneboda

Agda Christens Hyrgylsmåla (Jordgöl)

Mats Jönsson i Härnäs

Gisel i Hovmansbygd

Håkan i Långeboda

Per i Elsebråne

Jeppe i Srömma Mölla

Stubbegods

Mats Eriksson Byrgylsmåla

Bengt Ebbesson i Bökemåla

Gumme i Rumpeboda

Bengt i Pieboda

Abraham i Kullemåla

Håkan i Bengtsboda

Mats i Abborremåla

Per i Björstorp

Pelle i Stargylsmåla (Ringamåla)

Bengt i Hundsjömåla

Henrik i Bögemåla (Gyngamåla)

Gumme på Loberget

Nils i Gäddegölsmåla (Hjularemåla)

Börje i Dannemark

Kaje på Grimsmåla

Olof i Älmtamåla

Mats i Ljungsjömåla

Sven i Ysnamåla

Per Bosson i Knaggelid

Eskil i Svansjömåla

Anders i Högaböke

Påvel Persson i Bodekull

 

Hällaryds socken

Sven Lessen i Aplakärr

Laurits Rasmusson i Aplakärr

Olof Persson i Kopprarp

Jon Persson i Kölja

Olof i Kvallåkra

Karl i Tattamåla

Erik i Björkenäs

Eskil i Kroksjömåla

Mats på Bokö

Sven på Hallö

Simon på Stora Tärnö

Gundi på Joggesö

Nils på Ekö

Nils på Bockö

Sven i Farslycke

Bengt i Långehall

Per i Persgärde

Nils Persson i Skärsjörås

Per Olsson i Långsegölsmåla

Olof Persson i Metaremåla

 

Åryds socken

Törneryds gärde

Mats Nilsson i Djurtorp

Henrik Nilsson i Djurtorp

Håkan Persson i Djurtorp

Jöns Nilsson i Tockarp

Erik Jönsson i Tockarp

Per i Törneryd

Jöns Persson i Törneryd

Nils Bengtsson i Halahult

Per Svensson i Törneryd

Jös Smed i Bökemåla

Märserums gärde

Olof i Gundelstorp

Per i Hätteboda

Olof i Märserum

Strånge Persson i Märserum

Jös Mogensson i Märserum

Mickel Olsson Märserum

Olof Hermansson i Märserum

Joen i Skeppaslätt

Mara gärde

Mickel i Möllan

Nils i Rörvik

Rasmus Skomakare i Mara

Joen Tusson i Mara

Olof Christensson i Mara

Anders Persson i Mara

Nils Persson i Edstorp

Frende i Gundlatorp

Stubbegods

Djur Mogensson i Åryd

Arendt på Tjärö

Per Mogensson på Bjärnö

Krog i Hjärtsjömåla

Bengt i Borvidsmåla

Hans i Truttensmåla

Olof i Högahult

Nilsi Öjasjömåla

Håkan i Köpegård

 

Hoby socken

Hoby gärde

Jon Persson i Tararp

Bodil Jon Olssons i Tararp

Jon Hansson i Tararp

Nils Persson i Hoby

Hans Vind i Hoby

Mogens Jönsson i Hoby

Mogens Persson i Hoby

Hakarps gärde

Peder Enarsson i Hakarp

Markus Germansson i Hakarp

Klas Bondesson i Hakarp

Peder Bondesson i Hakarp

Väby gärde

Nils i Väby

Sven Jönsson i Väby

Hans Persson i Väby

Erik Nilsson i Väby

Per Olsson i Väby

Nils Persson i Väby

Per Plage i en Fästa

Laurits i Mölleskog

Mara- eller Sonekulla gärde

Joen Henriksson i Biskopsmåla

Mickel i Sonekulla

Nils Jude i Sonekulla

Jesper i Garnanäs

Joen i Svalemåla

Flakaryds gärde

Peder i Stora Kulleryd

Sigfrid Eskilsson i Ryssmåla

Nils i Lilla Kulleryd

Laurits i Flakaryd

Esker i Järnaviks gård

Torps gärde

Bromme Persson i Torp

Mats Rasmusson i Torp

Olof Bögh i Torp

Las Henriksson i Torp

Kristoffer Persson i Torp

Nils Knutsson i Torp

Gisel Jönsson i Torp

Evaryds gärde

Eskil i Evaryd

Hans Håkansson i Evaryd

Lasse Henriksson i Evaryd

Per Svensson i Evaryd

Per Börjesson i Evaryd

Hans Svensson i Evaryd

Per Bögh i Evaryd

Christen i Tokaryd

Svenstorps- eller Hjälmsa gärde

Jösse Persson i Svenstorp

Anders Jörgensson i Svenstorp

Nils Truedsson i Svenstorp

Håkan i Hjälmsa

Nils Klemedtsson i Hjälmsa

Rödinge gärde

Nils Andersson i Ryd

Hans i Öljehult

Håkan i Öjasjömåla

Tove i Hålabäck

Gerton i Ryd

Pelle Hansson i Ryd

Lille Gomme i Lilla Silpinge

Mogens Olsson i Lilla Silpinge

Silpinge gärde

Sven i Stora Silpinge

Anders Strångesson i Stora Silpinge

Per Svensson i Stora Silpinge

Anders Skermand i Stora Silpinge

Mats Olsson i Stora Silpinge

Mats Germundsson i Stora Silpinge

Stubbegods

Mogens i Näs

Nils i Trofta

Tygge i Hjälmseryd (Röan)

Per i Vasakull

Nils i Trånhem

Olof i Klingsmåla

Inger i Hässeldalen

Tuve i Hovgården

Per i Strångamåla

Håkan i Lilla Björkeryd

Jon i Harkniven

Jöns i Svalhult

Åke i Fledesemåla (Raskamåla?)

Mats i Norra Belganet

Erinne i Södra Belganet

Nils i Gummagölsmåla

Gumme i Humblemåla

Jöns i Lindås

Nils i Risansmåla

Mats i Långasjömåla (Fösingsmåla)

Laurits i Lilla Årsjömåla

Per i Värmansmåla

Stern i Smedamåla

Jöns i Fogdakärr

Olof i Frendemåla

Per i Ramsjömåla

Olof i Ramsjötorp

Mats i Dockemåla

Per i Skörje

Mats Smed i Örseryd

Åke Hansson i Svartsjömåla

Hans i Stora Björkeryd

Eskil Jönsson i Sävsjömåla

Enar Håkansson i Gundehej (Hejan)

Anders Brad i Bårabygd

Olof Jönsson i Ebbamåla