Blekinges församlingar med byar och hemmansnummer

Källa; SVARs sockenkataloger

 

ASARUM

Moderförsamling i Asarum och Ringamåla pastorat. Före 1701 eget pastorat därefter annexförsamling i Karlshamn och Asarum pastorat till 1865. Åter eget pastorat 1866-1873. Enligt kungligt brev den 27 mars 1872 utbröts norra delen av församlingen med hemmansnummer 94-129 och bildade Ringamåla församling. Genom kungligt brev den 26 juli 1889 utbröts vissa mindre delar av Asarum och lades till Karlshamns församling.

Hemmansnummer och bynamn  

1-6 Tostarp    

7-12 Torarp 

13 Rå 

14-27 Asarum    

28 Gustavsborg 

29-35 Asarum    

36 Frostentorp    

37-38 Strömma    

39-40 Stampen    

41 Nye Mölle 

42 Storamölla    

43 Ingärdahej 

44-47 Duveryd 

48-49 Horsaryd    

50 Drösebo    

51 Gunnön 

52-57 Stilleryd    

58 Skaftaholmen    

59 Björkholmen    

60 Askeskärv 

61 Munkahus    

62 Norra Sternö    

63 Södra Sternö    

64 Norra Bryggan    

65-68 Tubbaryd    

69 Hunnemara    

70-71 Dala 

72 Sandvik 

73 Tokaryd    

74 Dalansö    

75-80 Froarp    

81-84 Tararp    

85 Nötabråne    

86 Långasjönäs    

87 Elsebråne    

88 Elsebrånemåla    

89 Björnamåla 

90 Södra Hoka    

91 Bengtshoka    

92 Pernilshoka    

93 Jeppshoka    

94 Norra Hoka    

95 Älmta    

96 Askaremåla     

97-98 Grimsmåla    

99 Ire 

100 Ljungsjömåla    

101 Loberget    

102 Hjularemåla    

103 Dannemark    

104 Påkamåla    

105 Ringamåla    

106 Gyngamåla    

107-108 Svansjömåla    

109 Långeboda    

110 Humlemåla    

111 Tranemåla    

112-113 Aborremåla    

114 Hovmansbygd 

115 Letesmåla 

116 Slänsmåla 

117-118 Öjamåla 

119-120 Härnäs 

121 Kullemåla    

122 Högaböke    

123 Rumpeboda, idag Ekeryd 

124 Bengtsboda    

125 Ysnamåla    

126 Pieboda    

127 Knaggelid    

128-129 Susekull    

130 Jordgöl 

131-132 Ämneboda 

133 Bökemåla    

134-135 Ebbarp    

136 Trolleboda, idag Ryedal 

137 Hundsjömåla idag Marieberg    

138 Bökestugan    

139 Möllegården    

140-141 Åkarp    

142 Boarp    

143 Kråkekull    

144-145 Öjavad 

146 Hjortabråne    

147 Danstorp    

148-153 Gungvala     

154 Nybygget

 

ASPÖ

Församlingen utbruten ur Nättraby och tillhörde från 1888-05-01 till och med 1961 Nättraby pastorat. Från 1962 Karlskrona stadsförsamling.

Hemmansnummer och bynamn

1-3. Aspö Ryd

4-5. Aspö Mad

6. Aspö Bäck

Aspöskär

Carlshäll Mad

Fridhem Mad

Västra Hyttan Mad

Östra Hyttan Mad

 

AUGERUM

Utbrutet 1680 ur Karlskrona. Ur församlingen utbröts 1888-05-01 ön Tjurkö med hemmansnummer 62-71. I församlingens norra del skall enligt kungligt brev 1886-01-22 bildats en kapellförsamling vid namn Flymen. Flymen får dock sina egna första böcker år 1900 och omfattar hemmanen 1-16 samt 30. Församlingen tillhörde fram 1976 Lösens pastorat och därefter Augerum, Lösen och Flymen (ALF).

Hemmansnummer och bynamn

1. Bjurabygget

2. Rörsmåla

3. Gransmåla

4. Brändahall

5. Kallgårdsmåla

6. Bökegöl

7. Brunsmo

8. Krogsmåla

9. Fjärdsjömåla

10. Norra Danskefly, Flymen

11. Södra Danskefly, Flymen

12. Östra Danskefly, Flymen

13. Porsgöl

14. Mörtenabben

15-16. Ulvasjömåla

17. Bettamåla

18. Trollemåla

19. Gisaryd

20. Älmtaryd

21. Långelycke

22. Germundsmåla

23. Persmåla

24. Nissamåla

25. Sandbäcksmåla

26. Biskopsberg

27. Strågeryd

28. Kättilsmåla

29. Björsmåla

30. Allsjömåla

31. Bromåla

32. Djäknemåla

33-38. Augerum

39. Beseboda

40-46. Mölletorp

47. Hässle

48-49. Spandelstorp

50. Bastasjö

51. Ryd

52. Vedebylund

53-60. Vedeby

61. Hästö

62-71. Tjurkö

 

BACKARYD

Genom kungligt brev 1682 egen församling, tidigare kapellag under Ronneby.

Hemmansnummer och bynamn

1. Norra Långsjöryd

2. Södra Långsjöryd

3. Pinkaremåla

4. Kåraryd

5. Stockholmsby

7. Gunnarskulla

8. Backaryd

9. Bäckasjögärde

10. Klemmen

11. Västra Hult

12. Kalmare

13. Östra Skörje

14. Västra Hall

15. Östra Hall

17. Östra Kroken

18. Västra Kroken

19. Abborremåla

20. Ulvsmåla

21. Davaremåla

22. Smemåla

23. Bokön

24. Ulvasjömåla

25. Humlamåla

26. Södra Siggamåla

27. Norra Siggamåla

28. Stora Rävemåla

29. Lilla Rävemåla

30. Norra Tjurkhult

31. Södra Tjurkhult

32. Kvarnamåla

33. Värmanshult

34. Gäddemåla

35. Skallevraket

36. Gökadal

37. Hjorthålan

38. Klåvben

40. Långgölsmåla

41. Skärvgöl

42. Bråtabron

 

BRÄKNE-HOBY

De norra delarna av församlingen kom att bilda Öljehults församling år 1856. Hemmanet 142 Hejan finns före 1830 i Öljehults del men efter 1830 i Hobydelen av församlingen. År 1886 ändrades namnet på församlingen till Bräkne-Hoby efter att tidigare ha hetat enbart Hoby.

Hemmansnummer och bynamn

1. Trofta

2. Näs

3. Sjöarp

4-9. Hoby

10-18. Mörtjuk

19-22. Hakarp

23-35. Väby

36-37. Sonekulla

38. Kalvö

39. Gunnarsö

40. Biskopsmåla

41. Garnanäs

42. Fröstenskär

43. Jutsön

44. Furuskär

45. Ryssmåla, idag Anneberg

46. Svalemåla

47. Lilla Kulleryd

48. Stora Kulleryd

49. Flakaryd

50. Järnavik

51-52. Björstorp

53-55. Torp

56. Pagelsborg

58. Pagelsborg

59-63. Torp

64. Kullåkra

65-77. Evaryd

78. Mölleskog

79-81. Tokaryd

82-87. Svenstorp

88. Dönhult

89. Måstad

90-97. Hjälmsa

98-100. Lillagärde

101-102. Muggeboda

103-104. Vasakull

105-111. Röaby

112. Röan

113-117. Tararp

118-123. Stora Silpinge

124-126. Lilla Silpinge

127-129. Västra Ryd

130. Hjärtonemåla

131. Strångamåla

132-133. Ramsjötorp, i äldre tid Gyngamåla

134. Sävsjömåla

135. Ramsjömåla

136. Fogdakär

137. Smedamåla

138. Värmansmåla

139. Lilla Årsjömåla

140-141. Stora Årsjömåla

142. Hejan

143. Skörje

144. Risansmåla

145. Fösingsmåla

146-147. Hålabäck

148. Lindås

149. Askaremåla

150. Hunnamåla

151-152. Öljehult

153-154. Dockemåla

155. Ebbamåla

156. Grårör

157. Gummagölsmåla

158-160. Belganet

161. Stengölsmåla, i äldre tid Falsahemmet

162. Stengrepen, kallas även för Grepen

163-164. Raskamåla

165-166. Örseryd

167. Bårabygd

168. Svalhult

169. Harkniven

170. Klingsmåla

171. Hässeldalen

172. Svartsjömåla

173. Hovgården

174-176. Björkeryd

177. Trånhem

178. Vångsö

179. Hjälmsafallet

180. Tararps bruk

 

EDESTAD

Fram till 1961 tillhörde församlingen Hjortsberga pastorat, därefter Listerby. Byarna Leråkra och Gö är uppdelade så hälften ligger i Edestad och den andra hälften i Listerby församling.

Hemmansnummer och bynamn

1. Anglemåla

2-6. Binga

7-10. Gärestad

11. Levalundamåla

12-16. Levalunda

17. Fågelsång

18-21. Edestad

22. Sabbängen

23. Gröningegården

24-27. Hattatorp

28-30. Boahaga

31. Skuremåla

32-33. Björketorp

34-36. Leråkra

37-41. Gö. Gö Kalv

 

ERINGSBODA

Före år 1860 även kallat Eriksboda. Församlingen bildade 1736 kapell i Tvings församling och utbröts till egen församling 1871 och omfattade hemmanen 1-13, 31-57, 62 och 64.

Hemmansnummer och bynamn

1. Ulfsmåla

2-6. Gäddegöl

7-8. Skumpamåla

9. Skeppetånga

10. Mörkamåla

11. Nagleryd

12. Totasjö

13. Gunseryd

31. Siggamåla

32. Fundersmåla

33. Svarthövdaryd

34. Södra Eringsboda

35. Norra Eringsboda

36. Broddamåla

37. Bråten

38. Mjuamåla

39. Makrilla

40. Getterås

41. Räntemåla

42. Stångsmåla

43. Göljahult

44. Pålsmåla

45. Leryd

46. Humlaryd

47. Repemåla

48. Klackamåla

49-51. Kolshult

52. Spikahult

53. Glimminge

54. Kolshultskvarn

55. Ängsjömåla

56. Stamsmåla

57. Hjortseryd

62-63. Lönnemåla

64. Skillingsboda

 

ELLEHOLM

Församlingen tillhör Mörrums pastorat och de flesta kyrkböckerna är gemensamma med Mörrum.

Hemmansnummer och bynamn

1-30. Elleholm

Elleholm västra och östra

Elleholm Fattighuset

Elleholm Gathuset

Elleholm Hovgården

Elleholm Ljungsled

Elleholm Skolhus

Elleholm Sockenhus

 

FLYMEN

I Augerums norra del skall enligt kungligt brev 1886-01-22 bildats en kapellförsamling vid namn Flymen. Flymen får dock sina egna första böcker år 1900 och omfattar hemmanen 1-16 samt 30. Församlingen tillhörde fram 1976 Lösens pastorat och därefter Augerum, Lösen och Flymen (ALF).

Hemmansnummer och bynamn

1. Bjurabygget

2. Rörsmåla

3. Gransmåla

4. Brändahall

5. Kallgårdsmåla

6. Bökegöl

7. Brunsmo

8. Krogsmåla

9. Fjärdsjömåla

10. Norra Danskefly, Flymen

11. Södra Danskefly, Flymen

12. Östra Danskefly, Flymen

13. Porsgöl

14. Mörtenabben

15-16. Ulvasjömåla

30. Allsjömåla

 

FRIDLEVSTAD

Hemmanen 1-17, 20 och 23-26 utbröts ur församlingen 1846 och bildade Sillhövda församling. Församlingen tillhörde fram till 1846 Fridlevstad och Rödeby pastorat. 1846-1915 Fridlevstad, Sillhövda och Rödeby pastorat. 1917-1974 Fridlevstad och Sillhövda, därefter Fridlevstad, Sillhövda och Tving.

Hemmansnummer och bynamn

1-2. Fur

3. Baggetånga, idag Åbyholm

4. Saleboda

5. Vastansmåla

6. Älmtamåla

7. Sjunnamåla

8. Buskahult

9. Spetsamåla

10. Juvansmåla

11. Holmsjö

12. Bakareboda

13. Pukaberg

14. Stickeboda

15. Husgöl

16. Höjemåla

17. Dunkamåla

18. Holmamåla

19. Ärkelsmåla

20. Sillemåla

21. Kvarngården

22. Ballasjö

23. Staffansbygd

24. Nävrasjö

25. Sillhövda

26. Beseboda

27. Västra Stensjö

28. Norra Stensjö

29. Södra Stensjö

30. Nävragöl

31. Kuleryd

32-33. Allaboda

34. Sällemåla

35. Skrävsmåla

36. Södra Ryd

37. Norra Ryd

38. Hinsemåla

39. Loppetorp, idag Sjötorp

40. Onansbygd

41. Buskaboda

42. Tvingelshed

43-47. Bostorp

48-50. Askunga

51. Botnanstorp

52-62. Höryda

63-66. Mummelycke

67-68. Perstorp

69-70. Pålycke

71. Uddabygd

72-79. Emmeryd

80. Bjälkatorp

81-83. Harstorp

84-91. Fridlevstad

92-94. Björkeryd

95. Stuveryd

96-97. Larum

98. Korsabäck

99-103. Bränteknuva

104-105. Målatorp

 

FÖRKÄRLA
Från 1885-05-01 är ön Hasslö med kringliggande skär egen församling. Församlingen tillhör Listerby pastorat.

Hemmansnummer och bynamn

1-11. Förkärla

12-13. Arvidstorp

14. Stegeryd

15. Saltäng

16-19. Lilla Vambåsa

20-26. Stora Vambåsa

27-29. Esketorp

30-32. Tromtesunda

33. Kvalmsö

34-37. Almö

38-50. Hasslö

51. Tromtö

 

GAMMALSTORP

Församlingen tillhör Gammalstorp och Ysane pastorat. Nr 9 Äskemo och Nr 10 Skörsemo överfördes 1877 från Gammalstorps sn till Mörrums sn.

Hemmansnummer och bynamn

1. Värhult

2. Hägnad

3. Högtofta

4-8. Kylinge, där under; Bergenhem

9. Äskemo

10. Skörsemo

11. Brännelycke

12. Målen

13. Möllekulla

14. Sandbäck

15-17. Kulla

18. Kullahallshuset

19. Torsabjörke

20. Örlycke

21-22. Nya Ryedal, där under; Bäckaskogstorpet, Bäckatorpet, Hallahuset, Kolsmo, Kroketorpet, Kårahuset, Lysbergslund, Nya Torp, Torshuset, Vångahuset

23. Bjäraryd, där under; Backatorp

24-25. Hålabäck

26-37. Gammalstorp, där under; Grundsjötorpet, Näs

38-39. Jockarp

40-45. Augerum, där under; Annetorp, Bergelund, Ebbalycke, Lyskan, Mariehill, Stenbergstorp, Stenshult, Stråtahuset, Ysnaryd

56. Möllebjörke, där under; Grundsjötorpet

57. Ryedal, där under; Backatorpet, Björkelund (Björket), Boahagahuset, Bokelund, Bollebrohuset, Bökelund, Ekelund, Flintelycke, Grundsjötorpet, Hallahuset, Häslehulthuset, Hästhagahuset (Hästhagen), Ivekullen, Jaktstugan, Kinnatorpet, Kinnelund (Hinnelund), Kristinelund, Kråkten, Kungshuset, Kärraslätt, Köpelycke, Linneslätt (Linnetorpet), Markahuset, Munkahuset, Möllehuset, Nya Torp (Nytorpet), Nybygget, Perstorp, Porthuset, Ryedalshus, Skogvaktarehuset, Skogvaktaretorpet, Skvaltan, Stensholm, Stenshuset, Tegelhuset, Yxnaryd, Ärlan

 

HASSLÖ

Församlingen bildad den 1 maj 1888 genom utbrytning av ön Hasslö 38-50 med kringliggande skär från Förkärla. Hemmansnumren omvandlas senare till Hasslö 1-10 där alltså 1 motsvarar mot Hasslö 38.

Hemmansnummer och bynamn

38. Djursagården (Bredavik)

39. Sövesgården

40. Knutsgården

41. Stora Horn

42. Hallarna

43. Byrum

44. Birgagården

45. Lilla Horn

46. Fiskaregården

47. Tången

48-50. Består av ödehemman och Sandryd

 

HJORTSBERGA

Hemmansnummer och bynamn

1. Stensjömåla

2. Tolseboda, under Tolseboda ligger Senneshult

3. Kanteryd

4. Arvidstorp

5. Vermansnäs, under Vermansnäs ligger Krösnanäs

6. Hillerslätt

7-11. Liatorp

12-20. Vång

21. Tjustorp, backstugan Jordebro

22. Ryd

23. Arvidstorp

25-27. Djurtorp

28-32. Hjortsberga, Fattighuset

33. Ormanstorp

34-37. Mölleryd

38. Johannishus

Torp under Johanninshus; Carlstorp, Djurhagen, Nybygget, Tallet, Hästhagen, Ljung, Moatorp, Östanskog, Stubbetorp, Esketorp, Västra Bygget, Ulvamåsen (Skyttemåla), Östra Bygget (Åstorp), Backahagen (Åstorp), Appelskog (Åstorpshult), Bogsjötorp, Åstorp (Rosendal), Lilla Torp, Mjuamåsen, Mellanbäck (Kråketorp), Björnehall, Flisan, Östanbäck (Skyttemåla), Oxhagen, Västankvarn (Svartebäcksmåla), Eskekärret, Västanås, Skyttemålaö, Södra Källa (Esketorp)

 

HÄLLARYD

Församlingen tillhörde fram till 1937 Hällaryd och Åryds pastorat, från 1938 till 1961 eget. Därefter Hällaryd och Åryd.

Hemmansnummer och bynamn

1. Vettekulla

2. Nastensö

3. Ellestad

4. Svinaryd

5-6. Applakärr

7. Matvik

8. Boddestorp

9-10. Siggarp

11. Skyekärr

12-20. Trensum

21. Brorstorp

22. Hoka (Östra Hoka)

23. Häggarp

24-26. Kölja

27-30. Kopprarp

31. Hällaryd. Prästgården

32. Modala

33. Kämpamöllan

33. Elisberg

34. Hällaryd. Kronofogdebostället

35. Källaby

36. Lycke

37. Farslycke

38. Kroksjömåla

39. Långehall

40. Björkenäs

41. Kvallåkra

42-43. Persgärde

44. Tattamåla

45. Metaremåla

46. Hönsamåla

47. Skärsjörås

48. Tranerås

49. Tärnö

50. Bokö

51. Viö. Mulö

52. Hallö

53. Ekö

54. Joggesö

55. Hällaryd. Klockaregården

56. Siggarp

57. Applahäll

58. Kyrkohult (Kyrkohuset i gammal tid)

59. Vattenkrukan (Vannkruet i gammal tid)

60. Mjöö

61. Bockö

62. Lyckö

 

JÄMJÖ

Ingick till och med 1961 i Ramdala pastorat, därefter eget.

Hemmansnummer och bynamn

1. Torp

2-8. Hallarum

9-17. Binga

18-23. Hammarby

24. Ellet

25-29. Duverum

30-34. Jämjö

35-41. Kråkerum

42. Snällebäck

43. Flyeboda

44. Kättilsboda

45. Brändamåla

46. Övraboda

47. Flakulla

48. Sillesås

49. Grettlinge

50. Lökaryd

51. Kexelåkra

52. Horseryd

53. Huckullen

54. Törnåkra

55-59. Femmeryd

60. Slätten

62-66. Häljarum

67. Lökarydsmåla

 

JÄMSHÖG

Eget pastorat. Före 1864 moderförsamling i Jämshög och Näsum pastorat. Ur Jämshögs församling utbröts de norra delarna 1865. Dessa bildade Kyrkhult församling med hemmansnummer 34, 76-96 samt 99-131. Vid prästgårdens och kyrkans brand 1803 och sockenstugans brand 1884 förstördes delar av kyrkoarkivet. Församlingen delas sedan gammalt i fyra fjärdingar: Holje Fjärding gård 1-40, Gränums fjärding gård 41-70, Lönnemåla fjärding gård 71-103 och Vilshults fjärding 104-135. Vissa årgångar av födelse-, vigsel- och dödböckerna för församlingen är för närvarande sökbara på Demografisk Databas Södra Sverige.

Hemmansnummer och bynamn

1-10. Jämshög

11. Norra Rödhult

12. Södra Rödhult

13. Pieboda

14. Ljungryda

15. Boafall

16. Alltidhult

17. Gillesnäs

18. Baggeboda

19. Näbbeboda

20-29. Holje

30. Biskopsmåla

31-32. Kärrabol

33. Hullingaryd

34. Levershult

35. Skjutsmåla

36. Nybygden

37. Hemmingsmåla

38. Västra Rösjö

39. Östra Rösjö

40. Hässlehult

41. Gillaruna

42. Röan

43. Karstorp

44-47. Boa

48-60. Gränum

61-62. Håkantorp

63. Uggleboda

64. Kärrsjömåla

65. Skallmöte

66. Ljusaryd

67. Allamåla

68. Regneboda

69. Tomakulla

70. Erikstorp

71. Bommarstorp

72. Gaslunda

73. Gåragöl

74. Ekornamåla

75. Astensmåla

76. Hallandsboda

77. Hemsjöhult

78. Abborremåla

79. Härnäs

80. Angölsmåla

81. Karamåla

82. Röshult

83. Kärringebygden

84. Ebbamåla

85. Åmma

86. Kräftemåla

87. Fågleboda

88. Dalanshult

89. Ulvaboda

90. Jutanäs

91. Tulseboda

92. Mörkamåla

93. Baggemåla

94. Spinkamåla

95. Skrubbeboda

96. Månasken

97. Ramnamåla

98. Komperskulla

99. Lönnemåla

100. Kopparemåla

101. Lilla Brödhult

102. Lilla Ryd

103. Bytaremåla

104. Stora Brödhult

105-106. Källeboda

107. Kyrkhult

108. Mörbohult

109. Isaksmåla

110. Bymåla

111. Slagesnäs

112. Östra Rönåsa

113. Västra Rönåsa

114-115. Väghult

116. Björkefalla

117. Kåraboda

118. Bengtsboda

119-120. Farabol

121. Falsehult

122. Högahult

123. Brännarebygd

124. Snöfleboda

125. Mulatorp

126. Rönhult

127. Skälmershult

128. Möllelycke

129. Slätten

130. Vilshult

131. Kullan

132. Harasjömåla

133-134. Nyteboda

135. Brokamåla

 

KARLSHAMN

Karlshamn utbröts ur Asarums församling 1664 och bytte namn från Bodekull till Karlshamn i samband med att Bodekull fick stadsrättigheter. 1865 införlivades Frisholmens kastellförsamling. Församlingen var eget pastorat 1664-1701. 1701-1753 Karlshamn och Asarum. 1753-1864 Karlshamn, Asarum och Frisholmen. Därefter eget pastorat. Födelser vid Karlshamns lasarett föråren 1903-1946 finns i särskild födelsebok. För åren 1854-1932 fördes särskilda kyrkoböcker för kronohäktet.

Stadens delning

Huvudkvarter

Europa Gård 1-101

Asien Gård 102-227

Afrika Gård 228-335

Amerika Gård 336-407

Nya Staden 1-85

 

Särskilda hus

Gård 16. Komministerboställe

Gård 58-59. Kyrkan

Gård 93. Kyrkoherdeboställe

Gård 97-98. Schmidtska Hospitalet

Gård 99. Kyrkoherdeboställe

Gård 101. Fattigvårdshuset

Gård 375. Badhuset

Gård 407. Skeppsvarvet

 

Stadens hemman

28. Gustavsborg (Asarum)

42. Stora Mölle Kvarn (Asarum)

61. Munkahus (Asarum)

65. Västra Tubbaryd (Asarum)

69. Hunnemara (Asarum)

71. Dala (Asarum)

 

KARLSKRONA AMIRALITET

Icke territoriell församling. Församlingsborna kan bo var som helst. Lyder under Karlskrona stads magistrat och Rådhusrätt. 

 

KARLSKRONA STADSFÖRSAMLING

Fram till 1846 var namnet Karlskrona Storkyrkoförsamling. Utbruten ur Augerum 1680. Tyska församlingen införlivad 1846-1847. Tjurkö införlivat 1964. Fram till 1961 eget pastorat. 1962-1963 Karlskrona stadsförsamling, Tjurkö och Aspö, därefter Karlskrona stadsförsamling och Aspö. Födelser vid Karlskrona lasarett 1902-1946 finns i särskild födelsebok, födelserna vid barnbördshuset å Möllebacken införda i församlingens födelsebok. 1843-1928 fördes egna böcker för fångvårdsanstalten (även födda). Staden har magistrat och Rådhusrätt. Kyrkoarkivet eldhärjades vid den stora stadsbranden 1790-06-17—18.

Kvarter

1. Wachtmeister 1-96

2. Dahlberg 1-97

3. Stuart 1-87

4. Lindblad 1-44

5. Magistraten 1-62

6. Adlersten 1-69

7. Sjöblad 1-69

8. Sparre 1-64

9. Sjöstierna 1-63

10. Rosenfelt 1-63

11. Bonde 1-63

12. Rosen 1-72

13. Klerck 1-58

14. Ruuth 1-66

15. Taube 1-65

16. Lieven 1-51

17. Ankarstierna Kronans hus

18. Mörner 1-111

19. Björkholmen 1-149

20. Pott- och Pantarholmen

 

Vissa gårdars läge 1860

3:4. Publika Tolagshuset

3:54-56. Kungliga Fångvårdsstyrelsens hus och tomter

4:12-13. Stadsförsamlingens kyrkogård

4:30-32. Staden publika skolhus

4:33. Drätselkommissionens hus

5:5-6. Societetens hus

6:40-42. Landshövdingeresidenset

6:51-52, 69. Amiralitetskrigsmanskassans hus

7:25-26. Blekinge läns lasarett

10:9-10. Stadsförsamlingens folkskola

11:1. Stadsförsamlingens prästhus

12:56, 59, 65. Småbarnsskolans tomter

20:1-5. Fattigvårdsinrättningens hus och tomter

20:44. Brokommitténs hus

 

KARLSKRONA TYSKA

Församlingen heter också Fredrika Dorotea Vilhelmina. Uppgick i Karlskrona stadsförsamling 1847.

 

KRISTIANOPEL

Församlingen hette fram till 1600 Avaskär och därefter Kristianopel. Församlingen är eget pastorat. Inom församlingen ligger Kristianopels köping, vilken är placerad i slutet på varje husförhörslängd. Många av numren utgörs endast av ålfisken.

Hemmansnummer och bynamn

1-2. Bröms

3-4. Hoboda

5-6. Krogsnäs

7-8. Bredavik

9. Ebbenäs

10-17. Trolleboda

18. Stavsnäs

19-20. Stubbemåla

21-22. Djuphamn

23. Hälleviksäng

24. Skarnholm

25. Milasten

26-27. Möllehall

28. Stensborg

29. Rörsäng

30-31. Ramshult

32. Lilla Bråtelycke

33. Stora Bråtelycke

34. Bråtelycke

35. Fågelmara

36-42. Äspenäs

43-45. Stålemara

46-57. Olsäng

58-59. Abramsäng

60-61. Klakebäck, Wäerpan

62. Klackebäck

63-64. Femmeryd

65. Måsaryd

66-68. Käringeryd

69-71. Söremåla

72. Signemåla

73. Eriksholm

74-78. Kristianopel

79-81. Komstorp

82. Tockamåla

83-84. Juvansträte

85-86. Bransboda

87-88. Björkelycke

89. Sprattleboda

90. Hallersboda

91. Tombäck

92. Kuvehall

93. Svärdsmåla

94. Lönnemåla

95. Flyeryd

96. Ödemåla

97. Kläpparemåla

98. Appelås

99. Fagrakulla

100. Skäggeryd

101. Yttre Tång

102. Lermåla

103. Källemåla

104. Övre Tång

105. Fogdeängen

106. Stavsnäs ålfiske

107-108. Fågelmara, se nr 35

109. Pålsmåla

110. Strömsmåla

 

1-25. Kristianopels köping

 

KYRKHULT

Församlingen utbröts ur Jämshög 1865.

Hemmansnummer och bynamn

34. Levershult

76. Hallandsboda

77. Hemsjöhult

78. Abborremåla

79. Härnäs

80. Angölsmåla

81. Karamåla

82. Röshult

83. Kärringebygden

84. Ebbamåla

85. Åmma

86. Kräftemåla

87. Fågleboda

88. Dalanshult

89. Ulvaboda

90. Jutanäs

91. Tulseboda

92. Mörkamåla

93. Baggemåla

94. Spinkamåla

95. Skrubbeboda

96. Månasken

99. Lönnemåla

100. Kopparemåla

101. Lilla Brödhult

102. Lilla Ryd

103. Bytaremåla

104. Stora Brödhult

105-106. Källeboda

107. Kyrkhult

108. Mörbohult

109. Isaksmåla

110. Bymåla

111. Slagesnäs

112. Östra Rönåsa

113. Västra Rönåsa

114-115. Väghult

116. Björkefalla

117. Kåraboda

118. Bengtsboda

119-120. Farabol

121. Falsehult

122. Högahult

123. Brännarebygd

124. Snöfleboda

125. Mulatorp

126. Rönhult

127. Skälmershult

128. Möllelycke

129. Slätten

130. Vilshult

131. Kullan

 

LISTERBY

Församlingen tillhörde fram till 1961 Listerby och Förkärla pastorat. Från 1962 Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestads pastorat. Byarna Leråkra och Gö är uppdelade så hälften ligger i Edestad församling och hälften i Listerby församling.

Hemmansnummer och bynamn

1-19. Listerby

20-28. Yxnarum

29. Torkö

30. Arpö

31. Vagnö

32-34. Jordö

35. Bredäng

36. Smedjegården

37. Ryd

38. Kättilsäng

39. Kullagården

40. Bökenäs

41. Stenaby

42. Lunnatorp

43-46. Kuggeboda

47. Styrsvik

48-49. Fällö

50. Korsanäs

51. Millegarne

52-59. Gö

60-63. Göholm

64. Oxlaby

65-66. Heaby

67-72. Kartorp

73-76. Rolstorp

77. Kärragården

78-81. Leråkra

82. Björketorp

 

LÖSEN

I församlingen införlivas 1747 Lyckeby som har haft egen kyrkobokföring. Till 1692 tillhörigt Lösen och Augerums pastorat. 1693-1743 Lösen, Augerum och Lyckeby. 1743-1920 Lösen och Augerum. 1920-1976 Augerum, Lösen och Flymen (ALF), därefter Augerums pastorat. Nr 49-50 Sanda tillhör Sturkö från 1851.

Hemmansnummer och bynamn

1-2. Ältamåla hage

3. Klemetsmåla

4. Bredagöl

5. Rävsmåla

6-7. Kropp

8-18. Stubbetorp

19-26. Öljersjö

27. Fäjö

28-34. Lösen

35. Torp

36-38. Torpagärde Lösen

39-40. Verkö

41-42. Silletorp

43-46. Rosenholm (Silletorp t o m 1844)

47. Silletorp

48. Fåglasång

49-50. Sanda

51-52. Gullbernanäs

53-54. Gullbernatorp

55. Sibbamåla

 

MJÄLLBY

Församlingen har tidvis kallats för Mellby. Eget pastorat. Från 1885 överfördes från Sölvesborgs landsförsamling ön Hanö (fiskeläge).

Hemmansnummer och bynamn

1-23. Lörby, gammalt Löfverby

24-39. Mjällby

40-68. Hosaby

69-92. Hörby

93-105. Stiby

106-126. Istaby

127-135. Mörby

136-150. Siretorp

 

Krokås

Västra Näs

 

Fiskelägen

151. Skönabäck

152. Nogersund

153. Hällevik

154. Torsö

155. Hörvik

156. Djupekås

 

MÖRRUM

Mörrum tillhör Mörrum och Elleholms pastorat. Vekerum och Rävabygget tillhörde före 1885 Bräkne härad. Äskemo och Skörsemo överfördes 1877 från Gammalstorp.

Hemmansnummer och bynamn

1-9. Vekerum

10. Skogsgården

11. Vekerum

12. Rävabygget

13-19. Hästaryd

20-47. Mörrum

48. Rosendala

49-50. Kråketorp

51. Stensnäs

52-58. Galleryda

59-60. Björkenäs

61. Skärpinge

62-64. Gustavstorp

65. Ruan

66. Brinkamåla

67. Björstorp

68. Korsamo

69. Torsteboda

70. Läppareboda

71. Vällust.

72. Hultet

73-74. Mellanbäck

75. Forneboda

76. Tången

77. Flueryd

78. Bökemåla

79. Lönnemåla

80. Ruemåla

81. Fähallen

82. Bräkneboda

83. Hjorthallen

84. Faråkra

85. Bromåla

86. Hultaboda

87. Ekeberg

88. Vittskövle

89. Kylingaryd

90. Hönebygget, idag Rosenholm

91. Magleholmar

92. Skärpinge kvarn

 

NÄTTRABY

År 1888 utbröts 73-78 och bildade Aspö egna församling. Fram till 1888 eget pastorat. 1888-1961 Nättraby, Aspö och Hasslö, därefter Aspö och Hasslö pastorat.

Hemmansnummer och bynamn

1-3. Måstad

4. Stenshaga

5-7. Allatorp

8-11. Boråkra

12-13. Trantorp

14. Skärva

15-16. Kärrtorp, Ramsö

17. Niklastorp

18-22. Marielund, Esketorp

23-24. Kättilstorp

25-27. Verstorp

28. Sjuhalla

29. Stora Vörta

30. Vrängö

31-35. Östra Nättraby

33-34. Dalby

36-41. Västra Nättraby

38. Fredriksdal

39. Lunnaström

40. Havgården

42. Haglö (tillhör Johannishus Hjortsberga sn)

43-45. Mjövik

46-49. Bjärby

50. Grönadal

51. Skavkulla

52-53. Färmanstorp

54-59. Skillinge

60. Tävetorp

61. Buatorp

62-64. Agdatorp

65. Emmahult

66. Skallahult

67-72. Gredeby

73-78. Aspö

79. Saltö

 

RAMDALA

Församlingen hörde fram till 1961 Ramdala och Jämjö pastorat, därefter Ramdala och Sturkö.

Hemmansnummer och bynamn

1-3. Berntorp

4-6. Björstorp

7-10. Tornby

11. Bäckareboda

12. Stockebromåla

13. Sötevallsryd

14. Dragdö

15. Rävsmåla

16. Granhult

17. Fabbemåla

18. Sälleryd

19. Skrävle

20. Pungsmåla

21. Gåsamåla

22-38. Ramdala

39-47. Vinberga

48-56. Vallby

57. Rosendal (Vallby)

58-60. Hejetorp

61-63. Åby

64-77. Säby

78-84. Gängletorp

85-96. Torstäva

97-105. Möcklö

106-121. Senoren (Östernäs, Torp och Västernäs)

 

RINGAMÅLA

Hemmansnummer och bynamn

94 Norra Hoka    

95 Älmta    

96 Askaremåla    

97-98 Grimsmåla    

99 Ire 

100 Ljungsjömåla    

101 Loberget    

102 Hjularemåla    

103 Dannemark    

104 Påkamåla    

105 Ringamåla    

106 Gyngamåla    

107-108 Svansjömåla    

109 Långeboda    

110 Humlemåla    

111 Tranemåla    

112-113 Aborremåla    

114 Hovmansbygd 

115 Letesmåla 

116 Slänsmåla 

117-118 Öjamåla 

119-120 Härnäs 

121 Kullemåla    

122 Högaböke    

123 Rumpeboda, idag Ekeryd 

124 Bengtsboda    

125 Ysnamåla    

126 Pieboda    

127 Knaggelid    

128-129 Susekull

 

RONNEBY

Församlingen är sedan 1882 indelad i en stadsförsamling och en landsförsamling. Dessförinnan, från 1707, var Ronneby en köping med omgivande landsförsamling. Ronneby var stad från 1387-1680 och 1892-1966. Staden har magistrat och rådhusrätt. Backaryds församling tillhörde Ronneby till 1682 som kapellag.

Hemmansnummer och bynamn

1. Saxemara

2. Ebbamåla

3-4. Spjälkö

5. Skärvsgathus (fiskeläge)

6. Dragsnäs

7-8. Skönevik

9. Trolleboda

10. Saltärna. Stickelön

11. Bökevik.

12-13. Vieryd

14. Askeboda

15. Guttamåla

16. Hjälmseryd

17. Stubbemåla

18. Sjöhaga (Svinahaga)

19. Svanevik

20-21. Långkärra

22-23. Torneryd.

24-25. Risanäs

26. Bussemåla

27. Droppemåla. Ekenäs

28. Rustorp

29. Rönninge

30. Bustorp

31-33. Risatorp

34. Karlstorp. Bålebro. Ronneby Brunn

35. Härstorp

36-41. Sörby

42-43. Kjättorp

44-46. Bommerstorp

47. Kölja

48-51. Tubbarp

52. Möllenäs

53-57. Ettebro

58-59. Kartaby

60. Fiskareby

61. Fröjdadal

62-66. Hasselstad

67-70. Skarup

71. Bredåkra

72-75. Svenstorp

76. Svenstorpsmåla

77. Sigfridsmåla

78. Björkekärr

79. Kallinge kvarn

80-81. Häggatorp. Djupafors

82. Karlsnäs (Rötlångseryd)

83-84. Möljeryd

85. Gammalstorp

86. Bokön

87. Päntseryd

88. Värperyd

89. Norra Bygget

90. Södra Bygget

91-99. Kalleberga

100. Kallinge

101. Djupadal

102. Hyndekulla

103-104. Hulta

105-108. Påtorp

109. Angelskog

110. Fornanäs

111. Östra Hult (Hultet)

112. Kroksjömåla

113. Lockansmåla

114. Hjortseryd

115. Långgöl

116. Ågården. Karön

117. Masagården

118. Ellegården

119. Snäckegården (Smäckegården)

120. Bergagården

121. Bräknegården

122. Skogsgården

 

RÖDEBY

Församlingen blev 1951 indelad i två kyrkobokföringsdistrikt; Rödeby norra och Rödeby södra. 1983 upplöstes dessa. Fram till 1915 Fridlevstads pastorat, därefter eget.

Hemmansnummer och bynamn

1. Flaken

2. Ledja

3. Långemåla

4. Buggamåla

5. Falan

6. Kopparemåla

7-8. Krogsmåla

9. Hinderås

10-11. Idehult

12. Strömsberg, tidigare Gräggemåla

13. Mästaremåla

14. Viö

15. Lillö

16. Göksjöholm, tidigare Björkegården

17. Gagnekulla

18. Stubbelycke

19. Viökvarn

20. Björsmåla

21. Skärvaboda

22. Mörtön

23. Hökamåla

24-26. Östra Rödeby

27. Sofielund, tidigare Snoketorp

28. Sofiedal, tidigare Gunnegärde

29-30. Inglatorp

31. Bubbetorp

32-34. Västra Rödeby

35-36. Ålbäck

37-39. Johannesberg, tidigare Hålan

40-41. Hejetorp

42. Mo

43. Rödebyholm, tidigare Skrape

44. Kestorp

45-47. Hollstorp

48. Spjutsbygd

49-50. Bredabäck

51. Bottnansmåla, tidigare Båtsmansmåla

52. Skyttemåla

53. Figgamåla

54. Ballasjö

55. Tibbamåla

56. Stengöl

57-58. Svensgöl

59. Offamåla

60-61. Nättleryd

62. Bergtorp, tidigare Rumpetorp

63. Yasjö, tidigare Öjesjö

64. Skvabbehagen

65. Bondemad

 

SILLHÖVDA

Hemmanen 1-17, 20 och 23-26 utbröts ur Fridlevstad 1846 och bildade Sillhövda församling. 1846-1915 Fridlevstad, Sillhövda och Rödeby pastorat. 1917-1974 Fridlevstad och Sillhövda, därefter Fridlevstad, Sillhövda och Tving.

Hemmansnummer och bynamn

1-2. Fur

3. Baggetånga, idag Åbyholm

4. Saleboda

5. Vastansmåla

6. Älmtamåla

7. Sjunnamåla

8. Buskahult

9. Spetsamåla

10. Juvansmåla

11. Holmsjö

12. Bakareboda

13. Pukaberg

14. Stickeboda

15. Husgöl

16. Höjemåla

17. Dunkamåla

20. Sillemåla

23. Staffansbygd

24. Nävrasjö

25. Sillhövda

26. Beseboda

 

STURKÖ

Utbruten ur Lyckeby 1654-12-06. Lyckeby pastorat 1564-1650. 1650-1653 eget pastorat. 1653-1692 Lyckeby pastorat. 1693-1923 Torhamns pastorat. 1923-1961 Sturkö och Tjurkö pastorat. Från 1962 Ramdala pastorat. Hemmanen 49-50 tillhörde Lösens församling till och med 1851.

Hemmansnummer och bynamn

1-4. Uttorp

5-6. Skallatorp

7-12. Ryd

13. Lilla Kullen

14. Stora Kullen

15-17. Tockatorp

18. Hålan

19-24. Bredavik

25-26. Frändatorp

27-29. Skällenäs

36. Sturkö (Uttorp)

49-50. Sanda

Utan nummer; Flakskär, Järkö och Maltkvarn.

 

SÖLVESBORG

Sölvesborg utgör två församlingar; Stadsförsamlingen och landsförsamlingen, dock har de gemensam kyrkobokföring. Landsförsamlingen delades före 1888 i en Blekinge-del i Listers härad och en Skåne-del i Villands härad. Staden hade magistrat och rådhusrätt. Ön Hanö överfördes 1885 från Sölvesborg till Mjällby.

Hemmansnummer och bynamn

1-8. Sölve

9-10. Slottet

11. Hanö

15. Långahuset

18-19. Sissebäck

20-24. Ynde i Lister

25. Vallholmen, Utkörningen

28-30. Ynde i Villand

31. Valje

 

Gummarp

 

Stadsförsamlingens tomtnummer

1. Rådhus

74. Spruthuset

75. Skolhuset

76. Kyrkogården

77-78. Kyrkoherdebostället

111. Kyrkojord

120. Stadens fånghus

137. Skolängen

139. Borgmästarens löningsjord

 

Utom staden

Kämpahuset

Grönadalshuset

Lotshuset

Falkahusen

Damlyckehuset

Charlottendal

Murarehuset

Smedjehuset

Ljungalyckehuset

 

TVING

Församlingens norra delar bildade ett kapell kallat Eringsboda som 1871 utbröts till egen församling omfattande hemmansnumren 1-13, 31-57, 62-64. Fram till 1870 var Tving eget pastorat. 1870-1920 Tving och Eringsboda, 1920-1961 eget. 1962-1970 Tving och Eringsboda. 1971-1974 eget igen och därefter Fridlevstads pastorat.

Hemmansnummer och bynamn

1. Ulfsmåla

2-6. Gäddegöl

7-8. Skumpamåla

9. Skeppetånga

10. Mörkamåla

11. Nagleryd

12. Totasjö

13. Gunseryd

14. Sutaremåla

15. Alvarsmåla

16-19. Långasjö

20. Möllekulla

21. Kroppasjö

22. Bredasjö

23. Guttamåla

24. Loppetorp

25. Gnetteryd

26. Blåningsmåla

27. Norra Boasjö

28. Södra Boasjö

29. Toramåla

30. Långasjömåla, Enemåla

31. Siggamåla

32. Fundersmåla

33. Svarthövdaryd

34. Södra Eringsboda

35. Norra Eringsboda

36. Broddamåla

37. Bråten

38. Mjuamåla

39. Makrilla

40. Getterås

41. Räntemåla

42. Stångsmåla

43. Göljahult

44. Pålsmåla

45. Leryd

46. Humlaryd

47. Repemåla

48. Klackamåla

49-51. Kolshult

52. Spikahult

53. Glimminge

54. Kolshultskvarn

55. Ängsjömåla

56. Stamsmåla

57. Hjortseryd

58. Haraldsmåla

59. Lindet

60. Gröngölsmåla

61. Hermansmåla

62-63. Lönnemåla

64. Skillingsboda

65. Skillingsmåla

66. Bergsmåla

67. Ruan

68-74. Gunnetorp

75. Padderyd

76-78. Jakobstorp

79. Brinkaboda

80. Alnaryd

81-84. Måstad

85-89. Tving

90. Lilla Näs

91. Stora Näs

92-93. Näs

94-96. Berg

97-99. Bröstorp

100-106. Bråstorp

107-112. Hillerstorp

113-123. Jämsunda

 

TJURKÖ

Församlingen utbruten från Augerum 1888-05-01, hemmansnummer 62-71. På Tjurkö är sedan 1872 en kronoarbetsstation belägen, senare nedlagd.

Hemmansnummer och bynamn

Espaskär

Espenäs

Fredriksberg

Fästningen Kungsholmen

Gårda södra

Gårda västra

Herrgården

Johannesberg

Lerohäll

Lersagården

Målen

Nabben

Stenhuggeriet

Straffanstalten

Sundet

1-9. Tjurkö

 

TORHAMN

Fram till 1898 även kallat för Torrum. Eget pastorat fram till 1692. 1693-1888 Torhamn och Sturkö. 1888-1923 Torhamn, Sturkö och Tjurkö, därefter eget pastorat. Många av numren är endast ålfisken.

Hemmansnummer och bynamn

1-5. Orranäs

6-11. Gullholma

12-15. Attanäs

18-22. Björkenäs. Utklippan

23. Brunåkramåla

24-27. Bredäng

28-31. Konungshamn

32-33. Långenabben

34-35. Sibbeboda

36-48. Svanhalla

49-51. Truseryd

52-59. Sandhamn

62-73. Torhamn

74-76. Gisslevik

77. Svanhalla

79. Gisslevik

80. Grebbegården

81-82. Maren

83. Brunsvik

84. Bussevik

85. Lilla Hammar

86. Stora Hammar

87-88. Lilla Rom

89. Stora Rom

90. Lökaryd

91-93. Steneryd

94-95. Möckleryd

96. Korpakärr

97. Hästholmen

98. Utlängan

99. Stenshamn

100-102. Ungskär

103. Långöra

104. Ytterön

105. Inlängan

 

YSANE

Församlingen tillhör Gammalstorps pastorat.

Hemmansnummer och bynamn

1-3. Pukavik

4-28. Norje

29-38. Ysane

39. Stensborg

40-44. Ysane

 

ÅRYD

Hemmansnummer och bynamn

1-7. Adolfsberg Eriksberg

1-7. Allbölesund Eriksberg

1-7. Björnahemmet Eriksberg

1-7. Bokhagen Eriksberg

1-7. Båtshakelund Eriksberg

1-7. Carl Stellans Park Eriksberg

1-7. Charlottenberg Eriksberg

1-7. Christineberg Eriksberg

1-7. Draget Eriksberg

1-7. Dragsö Eriksberg

1-7. Dragsölund Eriksberg

1-7. Eriksberg

1-7. Färsksjötorpet Eriksberg

1-7. Grepahemmet Eriksberg

1-7. Gräsvik Eriksberg

1-7. Hallarummet Eriksberg

1-7. Horsö Eriksberg

1-7. Horsösund Eriksberg

1-7. Högaholm Eriksberg

1-7. Johanneshem Eriksberg

1-7. Karlsborg Eriksberg

1-7. Kohagen Eriksberg

1-7. Korran Eriksberg

1-7. Kroksvik Eriksberg

1-7. Kvarnaslätt Eriksberg

1-7. Kyrkostadskälla Eriksberg

1-7. Kyrkostadslund Eriksberg

1-7. Lugnet Eriksberg

1-7. Lusthagen Eriksberg

1-7. Markaledet Eriksberg

1-7. Planthagen Eriksberg

1-7. Reinholdsdal Eriksberg

1-7. Rosenborg Eriksberg

1-7. Rävakås Eriksberg

1-7. Sandslätt Eriksberg

1-7. Skolhuset Eriksberg

1-7. Skärydstorpet Eriksberg

1-7. Slätten Eriksberg

1-7. Stenhuggeriet Eriksberg

1-7. Stenås Eriksberg

1-7. Svensborg Eriksberg

1-7. Svenstorp Eriksberg

1-7. Sågtorpet Eriksberg

1-7. Tegelbruket Eriksberg

1-7. Törnholmssund Eriksberg

8. Rörvik

8. Skogsmotorpet Rörvik

9. Guemåla

10-11. Galtalid Åryd

10-11. Galtatorp Åryd

10-11. Garveriet Åryd

10-11. Grinden Åryd

10-11. Korslien Åryd

10-11. Kvarnen Åryd

10-11. Lastageplatsen Åryd

10-11. Skolhuset Åryd

10-11. Sockenhuset Åryd

10-11. Åryd

12-13. Bernts Villa Guö

12-13. Guö

14. Köpegårda

15. Bjärnö

16. Tjärö

17. Turajorden

18. Turakvarn

19. Skepparslätt

20. Edstorp

22. Skiftesholmen

23. Gundlatorp

24-26. Djurtorp

28-29. Tockarp

30-34. Fattigstugan Märserum

30-34. Kroken Märserum

30-34. Märserum

35. Hätteboda

36. Havakulle

37. Gunnarstorp

39-44. Mejeriet Törneryd

39-44. Skolhuset Törneryd

39-44. Törneryd

47. Halahult

48. Högahult

49. Kvarnen Svarvaremåla

49. Svarvaremåla

50. Skolhuset Borvidsmåla

50. Borvidsmåla

51. Hjärtsjömåla

52. Bökemåla

53. Bökemåla Bygge

54. Öjasjömåla

55. Tyskamöllan

 

ÖLJEHULT

Församlingen bildades 1859 genom utbrytning från Bräkne-Hoby. Bräkne-Hoby pastorat, därefter Backaryd.

Hemansnummer och bynamn

143. Skörje

144. Risansmåla

145. Fösingsmåla

146-147. Hålabäck

148. Lindås

149. Askaremåla

150. Hunnamåla

151-152. Öljehult

153-154. Dockemåla

155. Ebbamåla

156. Grårör

157. Gummagölsmåla

158-160. Belganet

161. Stengölsmåla, i äldre tid Falsahemmet